Dům kultury Liberec

Vás zve na odborný seminář:
ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODNIKATELE
ZA ROK 2007 – který se koná

4. prosince 2007 od 9.00 hodin
v prostorách Domu kultury v Liberci, vchod „A“

Přednášející:
RNDr. Ivan Brychta – účetní a daňový poradce
Seminář je zaměřen na sestavení účetní závěrky za rok 2007 podnikatelských subjektů a na navazující transformaci účetního výsledku hospodaření na daňový.

Program semináře:
Postupy účetní jednotky v rámci účetní závěrky.
Provádění fyzických a dokladových inventur, účtování inventurních rozdílů.
Hlavní zásady odpisování, tvorby opravných položek a rezerv
Kurzové přepočty.
Účtování závěrkových operací.
Transformace účetního výsledku hospodaření na daňový.
Odpovědi na dotazy.

Celý postup bude ilustrován podle jednotlivých účtových tříd na příkladech.

Posluchači obdrží jednoduchý návod, jak promítnout jednotlivá zvýšení či snížení základu daně do daňového přiznání. Součástí podkladových materiálů bude také vzor přílohy k účetní závěrce.

Přihlášku zašlete nejpozději do 27. 11. 2007:
 Cena semináře: 1.350,- Kč (vč. DPH)

Organizační zajištění:
Dům kultury Liberec, spol. s r.o.,pí. Hrdinová, tel.:485 343 130, fax: 485 106 488,e-mail: dk-hrdinova@volny.cz
Platbu poukažte na č.ú. uvedené v závazné přihlášce.
Den uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den zaplacení.
Při vstupu požadujeme potvrzení o úhradě vložného a na požádání Vám bude vystaven daňový doklad.
Účastnický poplatek lze uhradit i v hotovosti před zahájením semináře.V poplatku je zahrnuto občerstvení.
Informace a přihláška je k dispozici na www.dkliberec.cz, přihlášku můžete zaslat e-mailem.
POZOR! Přihlášku je nutné zaslat i v případě hotovostní platby.
Pokud máte zájem o zasílání pozvánek na semináře elektronickou poštou, zašlete e-mail na adresu dk-hrdinova@volny.cz s textem: seminář – ano.

Připravované semináře: 11.12. 2007  Novela DPH v roce 2008, 10.1. 2008  Zdaňování mezd a platů
14.1. 2008 Aktuality pro mzdové účetní – změny v sociálním, zdravotním a nemocenském pojištění.

Reklama v programovém měsíčním kalendáři
Programový kalendář je prezentačním materiálem informujícím širokou veřejnost o akcích
v příslušném měsíci. Reklamy velikosti 9×5 cm jsou umístěny na lícové straně kalendáře.
Náklad činí 5 000 ks měsíčně.
Programy jsou distribuovány do firem a institucí v Liberci a okolí,
a v informačním centru a v DK.

Reklamní panel v interiéru
Reklamní panel je umístěn v přísálí hlavního sálu.
Velikost panelu je 1,0 x 1,4 m.
Zpracování grafického návrhu a výrobu Vám zajistíme.

Velkoplošná reklama na billboardech
Jde o klasickou reklamu využívanou ke krátkodobým i dlouhodobým reklamním kampaním. Plochy o rozměrech 5,0 x 2,5 m jsou orientovány do Třídy 1. máje a k nově otevřenému parkovacímu centru za OD Tesco. Naše reklamní oddělení Vám po dohodě provede zpracování grafického návrhu a realizaci. Billboardy provádíme papírové na krátkodobé kampaně, ze samolepících fólií na plastové desky a autoplachty pro kampaně dlouhodobé. Výlep a instalace reklamy je v ceně pronájmu plochy.

Reklamní panel před objektem DK
Jedná se o možnost umístit reklamní panel Vaší firmy na migrační trase Soukenné náměstí – Třída 1.máje.
Reklama je vyrobena ze samolepících fólií lepených na plastovou desku.
Velikost reklamních desek je 1,0 x 1,5m a 3,0 x 1,5m.
Samotná reklama je umístěna v kovovém rámu.

Světelná velkoplošná stěna
Světelní panel velikosti 6,4 x 2,4 m, který využívá počítačové grafiky, umožňuje použití řady světelných a grafických efektů pro upoutání pozornosti občanů a návštěvníků Liberce. Mimořádně vhodné umístění na střeše objektu Domu kultury umocňuje efekt této reklamy, která je viditelná i z velké vzdálenosti. Provozní doba je 24 hodin.
Periodicita projekce je až 70x za den.     Světelná velkoplošná stěna

Otočný panel “Chameleon”
Otočný panel velikosti 6,4 x 2,4 m, který je umístěn na objektu Domu kultury nad úrovní vchodu panel tvoří otočné lamely, které umožňují instalaci tří reklamních motivů. Motivy se na ploše periodicky obměňují v intervalech 30 s. Provoz reklamy je nepřetržitý.